Kolejny etap budowy „skrótu” na Gowino. - otoWejherowo.pl
Biznes

Kolejny etap budowy „skrótu” na Gowino.

Kolejny etap budowy „skrótu” na Gowino.

Kończy się etap wylewania asfaltu na miejskim odcinku nowej drogi
łączącej ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką. W ramach rozpoczętej
dwa lata temu inwestycji powstaje droga gminna o długości 867 m wraz
z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej,
teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetleniowej. Mają też
powstać trzy przejścia dla zwierząt, zbiornik retencyjny i ekran
akustyczny o wys. 4 m. Zaplanowano też wybudowanie dwóch zatok
autobusowych i zjazdów na tereny leśne, które połączone zostaną
z istniejącymi drogami leśnymi. Inwestycja obejmowała również
rozbudowę odcinka ul. Strzeleckiej (droga powiatowa) o dł. 304 m
wraz z budową małego ronda, chodnika i ścieżki rowerowej.

Budowa tzw. „skrótu na Gowino” jest też pośrednio związana z
powstającą obecnie Trasą Kaszubską (S6), łączącą Bożepole
Wielkie z Trójmiastem. Nowa droga ma przejąć w przyszłości ruch
drogowy zmierzający z Trasy Kaszubskiej do Wejherowa. Celem tego
nowego połączenia  jest także usprawnienie ruchu w całej
zachodniej części miasta. Dzięki ominięciu centrum Wejherowa i
rozbudowie systemu dróg ruch samochodów będzie dużo płynniejszy i
mniej uciążliwy, poprawi się też bezpieczeństwo.

reklama

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum dwóch spółek z Linii:
„Kruszywo” i „Bitaminium”. Ma ona kosztować ok. 11,2 mln zł,
z czego ponad 7,4 mln zł władze miasta pozyskały z rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych. Swój udział w tej budowie ma
również „PEWiK”, który buduje sieć wodociągową i
kanalizację sanitarną. Jest to jeden z ważniejszych i trudniejszych
odcinków Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa, na który
władze miasta pozyskały dofinansowanie zewnętrzne.

Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na grudzień 2022 roku.