Pogotowia 

Pogotowie Ratunkowe
Wejherowo, ul. doktora, Jagalskiego 10
tel. 58 572 73 00; alarm. 999

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Wejherowo, ul. 3 Maja 2
tel. 58 677 61 11; alarm. 998

Komenda Powiatowa Policji
Wejherowo, ul. Dworcowa 14
tel. 47 742 97 22, 112

Straż Miejska
Wejherowo, plac Jakuba Wejhera 8
tel. 58 677 70 40

Pogotowie gazowe
Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 76

Pogotowie energetyczne
Wejherowo, ul. Krzywoustego 34
tel. 59 881 28 88

Pogotowie ciepłownicze
Wejherowo, ul. Pionierów 11
tel. 59 862 11 81

Urzędy

Urząd Miejski w Wejherowie
ul. 12 Marca 195
tel. 58 677 70 00

Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572 95 50

Urząd Pocztowy
Wejherowo, ul. Kochanowskiego 7

Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 32
tel. 58 677 63 00

Urząd Skarbowy
Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 346
tel. 58 736 39 00

Instytucje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17
tel. 58 677 79 60

ZUS Inspektorat w Wejherowie
ul. Jana III Sobieskiego 294
tel. 22 560 16 00

Miejska Biblioteka Publiczna
Wejherowo, ul. Kaszubska 14
tel. 58 677 65 70