(Nie wszyscy) radni popierają działalność prezydenta? - otoWejherowo.pl
25/06/2024
reklama
Aktualności Biznes

(Nie wszyscy) radni popierają działalność prezydenta?

reklama
(Nie wszyscy) radni popierają działalność prezydenta?

Relacje urzędników to jedno, rzeczywistość to drugie. Ci pierwsi uważają, że wejherowscy radni popierają działalność prezydenta miasta. Ale nie do końca – nie wszyscy rajcy mają podobne zdanie jak większość. Można to było doskonale zauważyć podczas głosowania ws. kar dla inwestora tzw. Galerii Srebrna.

Po tym, jak większość wejherowskich radnych pod koniec stycznia odrzuciło wnioski właściciela terenu tzw. Galerii Srebrna o zawarcie ugody w sprawie naliczonych kar za opóźnienie realizacji inwestycji oraz o przesunięcie wyznaczonego terminu jej realizacji, w serwisie prasowym można było przeczytać, iż: “Radni pozytywnie ocenili dotychczasowe działania prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w tej sprawie”.

reklama

To nie do końca prawda. We wspomnianym głosowaniu nie wzięli udział radni Marek Budnik, Marcin Drewa, Czesław Kukowski, Piotr Reszke, Teresa Skowrońska, Wojciech Wasiakowski.

Niedługo potem członkowie Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Wejherowskiego opublikowali oświadczenie w tej sprawie.

“Jest faktem bezspornym, iż spółka Progress z siedzibą w Lublinie, która w 2013 roku nabyła od gminy miasta Wejherowo nieruchomość pod budowę Galerii Srebrna, i podpisała z Prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem umowę,zgodnie z którą zobowiązali się do 2018 roku wybudować Galerię, jak i drogę dojazdową – nie wywiązali się z podpisanego porozumienia” – czytamy w dokumencie.

Radni opozycyjni ustosunkowali się w nim także do uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku, która została przygotowana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem pani radnej Doroty Chodubskiej z Klubu Radnych „Wolę Wejherowo” Krzysztofa Hildebrandta.

„W uzasadnieniu projektu uchwały Komisja stwierdza, cyt. ‘Reasumując – Rada Miasta pozytywnie ocenia zajęte stanowisko oraz dotychczasowe działania podjęte w sprawie przez Prezydenta Miasta a złożony wniosek uważa za niezasadny.’ W całej uchwale brak jest między innymi merytorycznego odniesienia się do przedstawionego wniosku firmy „Park Wejherowo”. Należy jasno stwierdzić, iż w tym przypadku do kompetencji Rady Miasta należało wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy oraz przyjęcie w drodze uchwały planu zagospodarowania przestrzennego dla danej nieruchomości. Pozostałe działania, tj. sprzedaż nieruchomości, podpisanie umowy, jej aneksowanie i egzekwowanie należą do kompetencji Prezydenta Miasta. To Prezydent Miasta w czasie sesji absolutoryjnej jest rozliczany z rocznej działalności, a w trakcie roku mogą czynić to właściwe Komisje. Rada Miasta nie ma żadnej kompetencji do wyrażania zgody na aneksowanie określonych w umowie zobowiązań, o co wnioskuje do Rady spółka „Park Wejherowo”, co niestety, nie zostało przedstawione w uchwale.

Należy także podkreślić, iż w razie podejrzenia złamania przez Prezydenta Miasta prawa przy podpisywaniu umowy lub jej aneksowania można wnioskować do prokuratury o zbadanie takiej sprawy” – czytamy w oświadczeniu radnych PiS.

Przypominają także, że “komisja pod przewodnictwem pani radnej Doroty Chodubskiej z ugrupowania „Wolę Wejherowo” Krzysztofa Hildebrandta zupełnie przeoczyła fakt, iż sprawę powyższej umowy i jej egzekwowania przez Prezydenta Miasta Wejherowa bada obecnie Prokuratura Regionalna w Gdańsku”.

– Należy dodać, iż z medialnych informacji wynika, że Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie przestępstwa niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień oraz wyrządzenia Gminie Wejherowo znacznej szkody majątkowej przez Prezydenta Miasta Wejherowa. To bardzo poważne zarzuty – podkreślają radni opozycyjni.

Zaznaczyli również, że “dzięki aneksowaniu umowy przez Prezydenta Krzysztof Hildebrandt Wejherowo nie uzyskało należnego odszkodowania w wysokości co najmniej 2,6 mln złotych, a Galerii i ulicy ‘jak nie ma tak nie ma’. Dodatkowo z powodu braku zrealizowania umowy miasto straciło wiele milionów złotych z tytułu podatku od nieruchomości czy prowadzonej działalności gospodarczej, które byłyby zapewnione w przypadku zrealizowania inwestycji przez spółkę Progress XVII”.

Radni PiS podsumowali, że mają świadomość, iż większość w radzie stanowią radni ugrupowania „Wolę Wejherowo” K. Hildebrandta oraz Klub PO i powyższa uchwała została przyjęta tymi głosami. Z kolei widząc w jaki sposób ta uchwała została przygotowana, a także na fakt, iż zamiast bronić interesów miasta i mieszkańców broni się Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość i Dla Wejherowian nie wzięli udziału w głosowaniu tej uchwały.

raz

Fot. Redakcja