Ważny apel władz Wejherowa i Gdyni do Prezydenta RP - otoWejherowo.pl
24/02/2024
reklama
Aktualności

Ważny apel władz Wejherowa i Gdyni do Prezydenta RP

Ważny apel władz Wejherowa i Gdyni do Prezydenta RP

Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa oraz Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni wystosowały do Prezydenta RP apel dotyczący niekorzystnych zmian, które planuje wprowadzić rząd dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.

 Ulga w wysokości 1500 zł dla samotnych rodziców w zamian za możliwość rozliczania podatku dochodowego razem z dzieckiem. Z niekorzystnym dla samotnych rodziców rozwiązaniem, które znalazło się w założeniach Polskiego Ładu nie zgadzają się przewodniczące Komisji Społeczno-Gospodarczej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot: Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa oraz Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. W apelu do prezydenta RP Andrzeja Dudy, wnioskują o odrzucenie tych krzywdzących przepisów.

reklama

 – Obecnie rodzice samotnie wychowujący dzieci mogą się wspólnie z nimi rozliczać z podatku dochodowego – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Natomiast zapisy Polskiego Ładu zmieniają tę zasadę powodując niewątpliwie pogorszenie sytuacji tych rodzin. Samotni rodzice to bardzo zróżnicowana grupa społeczna. Wielu z nich to wdowcy lub osoby, które z różnych względów nie mogą liczyć na żadną pomoc finansową czy też faktyczną drugiego rodzica. Stoimy na stanowisku, że należy zauważyć tę grupę społeczną, tę grupę mieszkańców i w miarę możliwości spowodować, aby ich sytuacja nie uległa pogorszeniu.

 – Nowe przepisy podatkowe niektórych cieszą, innych martwią – mówi wiceprezydet Gdyni Katarzyna Gruszecka Spychała. – Słychać wiele narzekań. My uznałyśmy, że naszym obowiązkiem jest wystąpić w imieniu najsłabszych, to znaczy samotnych rodziców których obciążenia podatkowe znacząco wzrosną. Warto wspomnieć, że ich obciążenia wzrosną bardziej niż innych rodzin. Mam na myśli rodziny pełne, ale także te które nie wychowują żadnych dzieci. Apelujemy, by do tego nie dopuścić – mówi  Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

 W obecnym porządku prawnym samotni rodzice mogą wspólnie z dziećmi rozliczać się z podatku dochodowego. Obliczany jest on jako dwukrotność podatku liczonego od połowy dochodów. Początkowo w założeniach Polskiego Ładu ta możliwość miała zostać zachowana. Jednak zapowiadany wzrost kwoty wolnej od podatku sprawi, że ten sposób rozliczania z fiskusem przyniesie istotne korzyści dla podatników rozliczających się wspólnie – zarówno małżeństw jak i rodziców samodzielnie wychowujących dzieci. W związku z tym rządzący zdecydowali się na wprowadzenie poprawki do projektu. Zasugerowano likwidację dotychczasowego rozwiązania, a w jego miejsce wprowadzenie ulgi dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł rocznie. Pomimo tego, że duża część samotnych rodziców skorzysta na tym rozwiązaniu względem obecnego systemu to takie podejście sprawi, że ich korzyści będą istotnie niższe w porównaniu do sytuacji, w której mogliby rozliczać się wspólnie. Jednocześnie takie podejście istotnie pogorszy sytuację samodzielnych rodziców o wysokich dochodach.