Polacy zmieniają deklaracje, by dostać 3000 zł, ale… mogą być ścigani karnie ! - otoWejherowo.pl
Aktualności

Polacy zmieniają deklaracje, by dostać 3000 zł, ale… mogą być ścigani karnie !

Polacy zmieniają deklaracje, by dostać 3000 zł, ale… mogą być ścigani karnie !

Przed nieuzasadnionymi zmianami lub aktualizacjami źródeł ciepła w deklaracjach do CEEB ostrzega w swoim komunikacie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego… „Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia”.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach. Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

reklama

GINB zwraca uwagę, że prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza. Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –- osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrola ta obejmuje też weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

źródło informacji: gunb.gov.pl, zdjęcie: pixabay

Smoke from the chimney of the house against the background of a gray sky