Można już składać wnioski o dodatek węglowy [WZÓR WNIOSKU] - otoWejherowo.pl
Aktualności

Można już składać wnioski o dodatek węglowy [WZÓR WNIOSKU]

Można już składać wnioski o dodatek węglowy [WZÓR WNIOSKU]

Od środy 17.08.br weszły w życie przepisy rozporządzenia dotyczące wzoru wniosku o dodatek węglowy. Mieszkańcy mogą teraz przystąpić do wnioskowania w swojej gminie o wypłatę 3000 zł dodatku na zakup węgla. Wzór wniosku jest jednolity dla całej Polski. Zgodnie z przyjętymi przepisami wniosek o wypłatę dodatku trzeba złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Z kolei wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonywać będzie weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek.

Oficjalny, aktualnie obowiązujący wzór wniosku o dodatek węglowy został umieszczony bezpośrednio w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. 2022 poz. 1712).

reklama

Wniosek można pobrać tutaj > https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku jest  wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.