Protest przed GOPS w Gniewinie ! - otoWejherowo.pl
Aktualności

Protest przed GOPS w Gniewinie !

Protest przed GOPS w Gniewinie !

Zgodnie wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj ok. godz. 11, przed budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie rozpoczął się protest członków Stowarzyszenia „Hejt Stop” z Warszawy, w którym wzięła udział m.in. Przewodnicząca Stowarzyszenia – Pani Sabina Norbert Bobin oraz państwo Magdalena i Roman Klein z Gniewina. Osoby te udzieliły obszernych wywiadów redaktorowi „Twojej Telewizji Morskiej” z Wejherowa, w których przedstawiły swoje racje, wyrażone już wcześniej m.in. w załączonej poniżej treści „Petycji o zmianę Kierownika GOPS w Gniewinie”. Chwilę później osoby te rozpostarły przed budynkiem GOPS transparent o treści… „W……ć”. Protest trwał do godz. 12:50. Na koniec, uczestnicy protestu zostali spisani przez funkcjonariuszy Policji, którzy wymierzyli im też mandaty (w kwocie po 500 zł) za treść w/w transparentu (banera).

Wypowiedź Przewodniczącej Stowarzyszenia „Hejt Stop” oraz Państwa Klein z Gniewina, Kierownik miejscowego GOPS – Pani Hanna Dudzik podsumowała w sposób następujący…

reklama

Ja mogę powiedzieć tylko, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie działa w granicach i zgodnie z obowiązującym prawem, odpowiedzialności za umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej nie ponosi. Pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje ponosi Sąd Rejonowy w Wejherowie (Wydział Rodzinny i Nieletnich), co dokumentuje odpowiednim postanowieniem, które wydaje. Żadne z dzieci z ternu Gminy Gniewino nie mogło być odebrane rodzicom bez postanowienia Sądu i umieszczone w pieczy zastępczej, bo takie jest prawo. Gmina Gniewino funkcjonuje w ramach i zgodnie z obowiązującym prawem, również GOPS. To wszystko z mojej strony.”.

Głos zabrał także Sekretarz Gminy Gniewino – Grzegorz Dziewięcin, który powiedział…

Prawem każdego jest protestować w granicach prawa i to prawo, osoby zgromadzone przed budynkiem GOPS-u realizują. Oczywiście nie można im tego zabronić i nie można podejmować żadnych działań, które uniemożliwiłyby ten protest. Czy innym jest protestować a czym innym odnosić do tzw. kwestii merytorycznych, tu nie możemy odnosić się ściśle do kwestii odebrania tych małoletnich, gdyż są to dane wrażliwe, które jak wiadomo są szczególnie chronione. Tak jak powiedziała Pani Kierownik, decyzji nie podejmuje ani GOPS, ani jego kierownik, ani Gmina czy Wójt, wszystko pozostaje w gestii sądu, który wydaje odpowiednie postanowienia.

Z tego co wiem, w omawianej sytuacji, sprawa jest jeszcze w toku i jeżeli ktoś się z danym orzeczeniem nie zgadza to powinien to zakwestionować w toku instancji. Podobnie w przypadku nie przyznawania, bądź odbierania przez GOPS świadczeń społecznych, to nie następuje uznaniowo, na podstawie samego tylko czyjegoś przekonania, ale w oparciu o przepisy prawa, które winien stosować GOPS oraz jego pracownicy i również podlega kontroli organu drugiej instancji. Jeżeli dana osoba jest przekonana o niesłuszności działań tutejszych pracowników to powinna się skarżyć do organu odwoławczego.

Jeśli chodzi o Panią Kierownik – jest ona podwładną Wójta Gminy Gniewino, który wybrał ją na to stanowisko, będąc przekonanym o jej kompetencjach. Żadne oficjalne skargi do dnia dzisiejszego na Panią Kierownik nie wpłynęły. I również w dniu dzisiejszym, jeżeli ta petycja organizatorów, o której mówili – wpłynie, zostanie ona rozpatrzona, zgodnie z przepisami traktującymi o petycjach.

Czyli o żadnej rezygnacji Pani Kierownik w chwili obecnej nie ma mowy ?

Nie zapoznałem się jeszcze z treścią tej petycji, więc jeżeli zostanie ona złożona do Pana Wójta, to dopiero wtedy będzie można się do niej ustosunkować, choć nie chcę teraz jeszcze nic przesądzać, bo nie jestem do tego uprawniony. To Wójt Gminy Gniewino jest do tego uprawniony i jak dotychczas nie było żadnych podstaw do odwołania Pani Kierownik, która działa w granicach prawa.

A jak się Pan odniesie do potencjalnych konsekwencji, związanych z brakiem dymisji Pani Kierownik i jutrzejszego kolejnego protestu Stowarzyszenia „Hejt Stop”, zmierzającego do odwołania Pana Wójta Gminy Gniewino, co też chyba nie jest taką łatwą sprawą ?

Tak, to jest jeszcze trudniejsze niż odwołanie Kierownika GOPS. O tym rzekomym jutrzejszym proteście dowiaduję się dopiero teraz z wypowiedzi Przewodniczącej Stowarzyszenia „Hejt Stop”. Odwołanie organu wykonawczego gminy jest procedurą regulowaną w ustawie. Organizatorzy będą musieli wszystkie te warunki spełnić i przede wszystkim, bardzo dobrze je uzasadnić, by ludzie którzy o tym zdecydują mogli dać temu wiarę.

Jak długo trwa rozpatrywanie petycji, o czy Pan już wspominał ?

Zgodnie z ustawą o petycjach, podlega ona rozpatrzeniu niezwłocznemu, nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

Dziękuję Państwu za rozmowę.

Prawdopodobnie już jutro rozpocznie się kolejny protest, tym razem przed budynkiem Urzędu Gminy w Gniewinie…