Można już korzystać w wody z kranu - otoWejherowo.pl
24/04/2024
reklama
Aktualności

Można już korzystać w wody z kranu

Można już korzystać w wody z kranu

Skończyła się gehenna części mieszkańców Wejherowa. Jak podaje miejscowy Sanepid, można już korzystać z wody z kranu.

Państwowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie opublikował komunikat o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wejherowo. Dotyczy strefy zaopatrzenia w wodę ograniczonej ulicami: Nanicka, Przemysłowa i I Brygady Pancernej WP oraz ul. Tartaczna.

reklama

“Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych do analiz laboratoryjnych w dniu 17.03.2023r. z wodociągu publicznego Wejherowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu”.

Jak podają przedstawiciele stacji, przeprowadzone analizy jakości wody wykazały, iż jakość wody spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie bakteriologicznym.

raz

Fot. Redakcja